June 10, 2024, 12:59 a.m. | Thanh Dương Phan

DEV Community dev.to

1. Giới thiệu về Session và Cookie


Trong thế giới web hiện đại, việc quản lý thông tin người dùng giữa các lần truy cập là một yếu tố quan trọng để tạo ra trải nghiệm người dùng mượt mà và cá nhân hóa. Hai công cụ chính để thực hiện điều này là session (phiên làm việc) và cookie (bánh quy). Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết về session và cookie, cách chúng hoạt …

cookie session web

Senior Machine Learning Engineer

@ GPTZero | Toronto, Canada

ML/AI Engineer / NLP Expert - Custom LLM Development (x/f/m)

@ HelloBetter | Remote

Senior Research Engineer/Specialist - Motor Mechanical Design

@ GKN Aerospace | Bristol, GB

Research Engineer (Motor Mechanical Design)

@ GKN Aerospace | Bristol, GB

Senior Research Engineer (Electromagnetic Design)

@ GKN Aerospace | Bristol, GB

Associate Research Engineer Clubs | Titleist

@ Acushnet Company | Carlsbad, CA, United States