June 4, 2024, 7:34 p.m. | Jordi Garcia Castillon

DEV Community dev.to

L'"Artificial Intelligence Risk Management Framework (AI RMF 1.0)", desenvolupat pel National Institute of Standards and Technology (NIST), és un document fonamental per a la gestió de riscos associats als sistemes d'intel·ligència artificial (IA). Aquest marc té com a objectiu principal proporcionar eines i guies per a dissenyar, desenvolupar, desplegar i utilitzar sistemes d'IA de manera responsable i confiable, tot gestionant els riscos potencials que aquests sistemes poden implicar per a individus, organitzacions i la societat en general.


Introducció …

ai als artificial artificial intelligence artificial intelligence risk document framework ia institute intel intelligence management nist per risk standards technology

Senior Data Engineer

@ Displate | Warsaw

Principal Software Engineer

@ Microsoft | Prague, Prague, Czech Republic

Sr. Global Reg. Affairs Manager

@ BASF | Research Triangle Park, NC, US, 27709-3528

Senior Robot Software Developer

@ OTTO Motors by Rockwell Automation | Kitchener, Ontario, Canada

Coop - Technical Service Hub Intern

@ Teradyne | Santiago de Queretaro, MX

Coop - Technical - Service Inside Sales Intern

@ Teradyne | Santiago de Queretaro, MX